The Protocol for the Survey Plan for Plant Species Diversity of China's Mountains
FANG Jing-Yun, SHEN Ze-Hao, TANG Zhi-Yao, WANG Zhi-Heng
Biodiv Sci . 2004, (1): 5 -9 .  DOI: 10.17520/biods.2004002