Methodology of comprehensive biodiversity assessment
Bentai Wan, Haigen Xu, Hui Ding, Zhilei Liu, Jie Wang
Biodiv Sci . 2007, (1): 97 -106 .  DOI: 10.1360/biodiv.060132