]Comparison among threatened categories of conifers from China
He Xinqiang, Lin Jinxin, Hu Yushi, Wang Xianpu, Li Fazeng
Biodiv Sci . 1996, (1): 45 -51 .  DOI: 10.17520/biods.1996009