Monitoring mammals and birds with camera traps at different altitudes of Medog, Tibet
Jianpu Wu,Hong Luo,Xuelin Zhu,Bingzhang Li,Wulin Liu,Ping Ci
Biodiv Sci . 2016, (3): 351 -354 .  DOI: 10.17520/biods.2015106