Community structure and species composition of an evergreen broadleaved forest in Tiantong’s 20 ha dynamic plot, Zhejiang Province, eastern China
Qingsong Yang, Zunping Ma, Yubin Xie, Zhiguo Zhang, Zhanghua Wang, Heming Liu, Ping Li, Na Zhang, Dali Wang, Haibo Yang, Xiaofeng Fang, Enrong Yan, Xihua Wang
Biodiv Sci . 2011, (2): 215 -223 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.09013