Regeneration dynamics of major tree species during 2002–2007 in a subtropical evergreen broad-leaved forest in Gutianshan National Nature Reserve in East China
Yinhua Wang, Xiangcheng Mi, Shengwen Chen, Minghong Li, Mingjian Yu
Biodiv Sci . 2011, (2): 178 -189 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.12244