Structural features of root-associated fungus-plant interaction networks in the tropical montane rain forest of Jianfengling, China
Yang Siqi,Zhang Qi,Song Xiqiang,Wang Jian,Li Yide,Xu Han,Guo Shouyu,Ding Qiong
Biodiv Sci . 2019, (3): 314 -326 .  DOI: 10.17520/biods.2018339