From nature reserve to national park system pilot: Changes of environmental coverage in the Three-River-Source National Park and implications for amphibian and reptile conservation
Huijie Qiao,Xiaoyi Wang,Wei Wang,Zhenhua Luo,Ke Tang,Yan Huang,Shengnan Yang,Weiwei Cao,Xinquan Zhao,Jianping Jiang,Junhua Hu
Biodiv Sci . 2018, (2): 202 -209 .  DOI: 10.17520/biods.2017305