InDel标记的研究和应用进展
杨洁, 赫佳, 王丹碧, 施恩, 杨文宇, 耿其芳, 王中生
Progress in research and application of InDel markers
Jie Yang, Jia He, Danbi Wang, En Shi, Wenyu Yang, Qifang Geng, Zhongsheng Wang*
生物多样性 . 2016, (2): 237 -243 .  DOI: 10.17520/biods.2015205