Thoughts on the microbial diversity-stability relationship in soil ecosystems
Jizheng He,Jing Li,Yuanming Zheng
Biodiv Sci . 2013, (4): 411 -420 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.10033